Súhlas so spracovaním osobných údajov

Beriete na vedomie, že za účelom uzavretia a správy zmluvy a plnenia dodávky Vami objednaného tovaru a služieb bude naša spoločnosť Future Import Group sro, IČO: 01392620, so sídlom gen. Píky 300 / 12a, Řepčín, 779 00 Olomouc, ako správca spracovávať Vaše osobné údaje (Vami oznámené kontaktné a identifikačné údaje) a potvrdzujete, že ste sa zoznámil(a) s našimi Zásadami pre nakladanie s osobnými údajmi.


Prehlasujem, že súhlasím so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou Future Import Group sro, IČO: 01392620, so sídlom gen. Píky 300 / 12a, Řepčín, 779 00 Olomouc, a to v rozsahu:


  • meno, priezvisko, adresa,
  • telefónne a e-mailové spojenie,
  • názov firmy, IČO a DIČ,
  • údaje o mojich nákupných zvykoch (napr. dátum / cena a názov nakúpených výrobkov)
    a
  • údaje o návšteve internetových stránok spoločnosti (cookies, IP adresa),


pre účely zasielania nových ponúk tovarov a služieb, marketingových ponúk a správ (vrátane informácií o výhodných ponukách, poukážkových akciách, reklamných darčekoch, súťažiach a iných predajných akciách) zasielaných emailom, SMS a / alebo poštou a vytváranie profilovaných ponúk pre moju osobu za účelom analýz a prehľadov spokojnosti zákazníkov, realizácia prieskumov trhu a adresných ponúk a správ.


Tento svoj súhlas udeľujem na dobu 5 rokov a som uzrozumený / as tým, že tento svoj dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek bezplatne odvolať, a to buď prostredníctvom zaslania emailu na adresu: info@sportdrive.cz, listom na adresu spoločnosti, príp. využitím možnosti odvolania súhlasu u každého zaslaného komerčných oznámení.

HORE